Training: Meer bereiken met Mindmappen / Doelgericht Mindmappen 

In deze training leer je concreet informatie te verzamelen, te structureren en te visualiseren voor al je plannen, processen en projecten.
Mindmappen is een eeuwenoude techniek voor alle mogelijke onderwerpen waarbij het creëren van inzicht, overzicht en structuur de communicatie en besluitvorming kunnen ondersteunen. 

Hoe werkt een Mindmap?
In een tekening ga je kernwoorden via lijnen met elkaar verbinden. Deze kernwoorden kun je verduidelijken met behulp van plaatjes en / of kleuren. De samenhang van verschillende (sub) onderwerpen wordt hier snel mee inzichtelijk. Daarmee kun je effectiever werken, tijdwinst boeken en de structuur van je plannen hergebruiken. Door het ‘zien’ van samenhang onthoud je de onderwerpen beter, waardoor de techniek ook bij uitstek geschikt is bij studeren. 

Opzet van de training

 • Introductie Mindmappen: wat is het, hoe werkt het en wat kun je er mee?
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Uitwerken van opdrachten
 • Terugkoppeling van de opdrachten
 • Gezamenlijk uitwerken van een of meer voorbeelden

De inhoud van de training kan worden aangepast aan de behoefte van de opdrachtgever / cursisten. Enkele voorbeelden waarbij mindmapping kan worden toegepast:

 • Analyses (impact-, proces-, informatie-, business-, SWOT-, risico-, probleem-)
 • Brainstorm
 • Draaiboeken voor evenementen
 • Loopbaanplannen / POP’s / Mindmap-cv’s
 • Notuleren
 • Procesmanagement
 • Projectmanagement
 • Studie

Resultaten
Wat heb je bereikt aan het eind van de training?

 • Je bent bekend met de werking van de mindmap-techniek en hebt een aantal concrete voorbeelden gezien uit de praktijk. Je kent de mogelijkheden en beperkingen van mindmappen
 • Je bent in staat om zelf mindmaps te maken
 • Je beschikt over een levenslange vaardigheid die jou en anderen kan helpen om snel, praktisch en concreet ieder gewenst onderwerp helder in kaart te brengen en te communiceren. 

De training kan in zowel een halve als een hele dag gevolgd worden. Uiteraard wordt de inhoud aangepast aan de beschikbare tijd. Training kan ook op specifieke onderwerpen worden toegespitst.