SiSo? Simpel Solliciteren. De ingrediënten: vier mindmaps, een begeleidend schrijven, een werkgever met een vacature en een gemotiveerde kandidaat.

In het land van werkgevers en werknemers / werkzoekenden (de kandidaat) bestaat er nog altijd een hobbeltje: praktisch en eenvoudig matchen van:

 – het cv van een kandidaat;

– het loopbaanplan van een kandidaat;

– een vacature;

– een (mogelijke) werkgever.

Met wat praktisch voorwerk kan het sollicitatieproces voor zowel de werkgever als de kandidaat een stuk eenvoudiger worden gemaakt. Hoe? Door elkaar te helpen om snel helder te krijgen wie wat zoekt en wie wat te bieden heeft. Dus wat is het plan? Van breed naar concreet. Praatplaatjes. Daar is een prachtige techniek voor: de mindmap. Inzicht, overzicht en structuur in één. Concrete plaatjes naast en onder elkaar op het whiteboard: het matchen gevisualiseerd.

Het werkt als volgt:

  • De kandidaat stelt voor zichzelf een profiel / loopbaanplan op in de vorm van een mindmap. In hoofdlijnen: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, persoonlijke swot-analyse, persoonlijke missie, dat soort cruciale onderwerpen.
  • Vervolgens maakt de kandidaat een praktisch en overzichtelijk mindmap-cv: uitgeoefende functies, werkervaring, opdrachtgevers, missie & ambitie, opleiding; al wat relevant kan zijn voor een mogelijke vacature en waarmee een mogelijke werkgever snel kan zien of de kandidaat over het juiste profiel beschikt.
  • De kandidaat gaat op basis van het eerste overzicht op zoek naar passende vacatures. Nu kan de volgorde variëren: de kandidaat kan eerst reageren op de functie met een brief en een exemplaar van het mindmap-cv, zodat de mogelijke werkgever snel kan toetsen of het zin heeft om bij elkaar te gaan zitten. Het kan ook zo zijn dat de kandidaat alvast een mindmap maakt van de vacature, op het overzicht alvast aangeeft waar de (mis-)matches met het profiel van de kandidaat te vinden zijn en deze ook meestuurt met de brief en het mindmap-cv. Nog mooier zou het zijn als de werkgever de vacature alvast als mindmap ter beschikking stelt aan de arbeidsmarkt, zodat iedere kandidaat / bemiddelaar sneller een indruk krijgt van de functie. In de mindmap van de vacature kan men bijvoorbeeld het volgende opnemen: een korte beschrijving van de organisatie, de functie, activiteiten, functie-eisen, gewenste resultaten, omstandigheden, arbeidsvoorwaarden et cetera. Een helder overzicht van wat er nu wordt gevraagd en wordt verwacht.
  • Op het moment dat de mogelijke werkgever besluit om de kandidaat uit te nodigen voor een gesprek, kan de kandidaat ter voorbereiding (wat overigens een uitstekende indruk maakt) een bedrijfsprofiel opstellen. Interessante zaken: missie, visie, producten en diensten, klanten, werkwijze, bedrijfsgrootte, locatie(s); alles wat voor de kandidaat interessant kan zijn om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen en om de mogelijke werkgever te laten zien dat de kandidaat zich heeft verdiept in de organisatie.

Voor het gesprek neemt de kandidaat in ieder geval drie zaken mee:

1) het mindmap-cv (helpt de kandidaat om eventuele vragen over kennis en ervaring te beantwoorden);

2) de mindmap van de vacature (laat zien dat de kandidaat goed heeft nagedacht over de in te vullen functie en het is praktisch om aan te wijzen waar de overlap en de mogelijke afwijkingen zitten);

3) de mindmap van de organisatie (de kandidaat laat zien goed voorbereid aan tafel te zijn komen zitten).

Met deze voorbereiding komt alles samen. Als deze drie zaken met elkaar op tafel liggen, hebben zowel de werkgever als de kandidaat in principe voldoende input om gezamenlijk tot inzicht te kunnen komen of er daadwerkelijk sprake kan zijn van een match. Dan tellen er natuurlijk ook nog altijd zaken mee als de klik, de sfeer, de bedrijfscultuur en het verloop van het gesprek, maar de basis ligt er. Alle partijen kunnen van elkaar weten wie ze zijn, wat ze doen, wat ze willen bereiken en of ze daar een gezamenlijke activiteit van kunnen maken. SiSo. Aan de slag.

Kajzen Company ondersteunt dit proces voor werkgevers, kandidaten en bemiddelaars. Voorbeelden van genoemde mindmaps: klik hier