De onderstaande voorbeelden (pdf) kunnen u helpen om aan de slag te gaan met de SiSo-methodiek. SiSo staat voor Simpel Solliciteren. Kajzen Company ondersteunt dit proces voor werkgevers, kandidaten en bemiddelaars waarbij mindmaps worden gebruikt om voor alle betrokken partijen snel overzicht en inzicht te verkrijgen en waarmee vervolgens eenvoudiger beslissingen kunnen worden genomen.